Aktualności

Biwak w Jaskini Zimnej [Tatry] 11/12.12.2010

W korytarzu Nad Łukami, oraz pokonywanie zalanego ponoru

Biwak w Jaskini Zimnej [Tatry] 11/12.12.2010
Biwak w Jaskini Zimnej [Tatry] 11/12.12.2010