Aktualności

Realizacja

Niewielkie zmiany w realizacji w porównaniu do założeń projektowych dają nadzieję że, obiekt będzie wyglądał jak założyłem (łącznie z inwestorem).

Realizacja
Realizacja