ARCHIGRAM to pracownia autorska architekta Ryszarda Głowackiego. Poczatkowo od 1986 do 1992r pracownia działała pod szyldem ACOM sp. z o.o. , następnie w latach 92-95 jako APPER STUDIO, a od 1996r Archigraf GR z delikatną zmianą nazwy w roku 2000 na ARCHIGRAM.

Wieloletnia praktyka w branży, wielorakość i wszechstronność rozwiązań (obiekty i wnętrza o powierzchni od 10 m2 do 8000 m2 , praca "przy desce" i na placu budowy, poszukiwania i dobór materiałów) przyniosło dorobek projektowy w postaci ponad dwustukilkudziesięciu bardzo zróżnicowanych tematycznie opracowań. Gro z tych projektów opracowywane było w zespole z współpracującymi w różnych okresach czasowych - arch. Edytą Głowacką, arch.Małgorzatą Polok, arch.Romanem Kaprzykiem, arch.Ewą Badeja i tech.Wojtkiem Jabłońskim oraz z doświadczonymi projektantami wszystkich branż. W zestawieniu projektów można znaleźć także projekty małej architektury i założeń zieleni oraz projekty z dziedziny grafiki użytkowej - loga, znaki firmowe i materiały prezentacyjne firm.

Zawsze bardzo istotną sprawą w naszej pracy projektowej był i jest kontakt z inwestorem, porozumienie i zrozumienie jego potrzeb - znalezienie tej właściwej drogi realizacji dzieła odpowiadającego postawionym warunkom zamawiającego jaki własnych ambicji twórczych. Mamy nadzieję nadal tworzyć architekturę zróżnicowaną tematycznie dającą satysfakcję wszystkim biorącym udział w procesie kreowania otaczającej nas przestrzeni.

ARCHIGRAM Pracownia Architektoniczna

arch.IARP Ryszard Głowacki
Śląska Okręgowa Izba Architektów nr SL-687
Śląska Okregowa Izba Inżynierów Budownictwa nr SLK/BO/7724/12

biuro@archigram.pl